Helena Korkeamäki

Biblioteksassistent

Arbetsmiljöombud - Gemensam förvaltning. Medarbetare på enheten för lärandestöd - Team användarsupport & mötesplats. Jag arbetar huvudsakligen med Lån- och informationsservice.

08-608 43 44 086084344

Biblioteket