Helena Korkeamäki

Helena Korkeamäki

Biblioteksassistent

Bitr. Huvudarbetsmiljöombud. Medarbetare på enheten för lärandestöd - Team användarsupport & mötesplats. Jag arbetar huvudsakligen med Lån- och informationsservice.

08-608 43 44 086084344

Biblioteket

UB541