Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medeteknik, undervisar i kommunikation via interaktiva medier. Arbetar även som historiker och vetenskapsjournalist.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

070 456 22 97 0704562297

MD379