Inger Midmo

Adjunkt

Lärarutbildning svenska och fristående kurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB230