Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Irene Moya

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med förvärv och tillgängliggörande av informationsresurser: databaser, tidskrifter och e-böcker.

08-608 41 61 086084161

Biblioteket

073 460 66 70 0734606670

UB752