Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

08-608 44 57 086084457

Institutionen för kultur och lärande

MA792