Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

08-608 53 05 086085305

Institutionen för kultur och lärande

PC245