Jan Örnéus

Jan Örnéus

Adjunkt

Jag undervisar framför allt om mediernas roll i samhället. Det handlar till exempel om mediemarknad och mediehistora. Jag ansvarar även för kursen Journalistik för akademiker.

08-608 41 10 086084110

Institutionen för samhällsvetenskaper

070 717 10 26 0707171026

ME349