Janne Holmén

Janne Holmén

Docent

Projektforskare

Forskare, för närvarande involverande i ett projekt om reformer av högre utbildning i Sverige och Finland.

08-608 49 24 086084924

Institutionen för historia och samtidsstudier

F803