Jenny Vinestrand

Jenny Vinestrand

Ekonomihandläggare för MKV, CPK, Filosofi, Genusvetenskap, Konstvetenskap och Pedagogik.

08-608 45 73 086084573

Ekonomiavdelningen

073 089 88 62 0730898862

MA891