Joakim Pousette

Vaktmästare

Vaktmästeri. Service & Tillsyn över skolans lokaler & Utr. Samt Biblioteket..

Campus- och IT-avdelningen

MB403