Johanna Tollbäck

Samverkansstrateg

Samverkans- och innovationsstöd

08-608 53 04 086085304

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA861