Johanna Tollbäck

Johanna Tollbäck

Samverkansstrateg

Jag är samverkans strateg på högskolan och jobbar med högskoleövergripande samverkans- och innovationsfrågor, strategiska partnerskap och personrörlighetsprogrammet PUSH.

08-608 53 04 086085304

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MA861