Kaisa Vallas

Institutionssekreterare

Institutionssekreterarer för ämnet Historia: historia @sh.se och programmet Interkulturellt företagande (IKF): ikf@sh.se

08-608 52 74 086085274

Institutionen för historia och samtidsstudier

F928