Kajsa Tegnér

Adjunkt

Jag undervisar inom olika kurser på lärarutbildningen. Jag har även ett övergripande ansvar för VFU-kurser inom den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande