Karin Magnusson

Karin Magnusson

Ladokansvarig

Jag är Ladokansvarig och examenshandläggare.

08-608 41 75 086084175

Studentavdelningen

F614