Karolin Larsson

Institutionssekreterare

Administrerar socionomprogrammet och nås på socionomprogrammet@sh.se

08-608 42 75 086084275

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137