Karolina Olga Nord

Forskningsassistent

Jag arbetar som forskningsassistent inom journalistik på institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper