Katarina Kristensson

Katarina Kristensson

Ekonomichef

Ekonomichef

08-608 53 51 086085351

Ekonomiavdelningen

076 128 67 86 0761286786

MA818