Katarina Kristensson

Ekonomichef

Ekonomichef

08-608 53 51 086085351

Ekonomiavdelningen

MA818