Kristin Rosén

Kristin Rosén

Handläggare

Samordnare för stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning

08-608 51 24 086085124

Studentavdelningen

F632