Lena Låstad

Lektor

Jag undervisar på metod- och ämneskurser inom psykologiämnet. Min forskning är inom området arbets- och organisationspsykologi, särskilt otrygga anställningar

08-608 53 79 086085379

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME247