Lina Bäckström

Jag arbetar som utbildningsadministratör för retorikämnet samt masterprogrammet och distanskurserna inom Medie- och kommunikationsvetenskap.

08-608 50 40 086085040

Institutionen för kultur och lärande

PB217