Lina Bäckström

Lina Bäckström

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnena retorik och estetik samt MKV:s kurser och program på masternivå. Jag administrerar också MKV:s distanskurser.

08-608 50 40 086085040

Institutionen för kultur och lärande

PB217