Lisa Netzell

Lisa Netzell

Adjungerad lärare

Jag arbetar som vfu-lärare och undervisar på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

076 120 83 74 0761208374

MA746C