Liza Jakobsson

Liza Jakobsson

Doktorand

Min forskning handlar om hur politiska idéer om hemmet har förändrats under senare delen av 1900-talet.

08-608 53 70 086085370

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 796 49 04 0707964904

F827