Lotta Björkman

Adjunkt

Adjunkt i pedagogik lärarprogrammet. Undervisar på kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Fokus på värdegrundsfrågor, sociala relationer och skolpolititik.

08-608 47 64 086084764

Institutionen för kultur och lärande

PD257