Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning på gymnasieelevers erfarande av likabehandlingsarbete.

08-608 47 64 086084764

Institutionen för kultur och lärande

PD257