Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med forskningsfokus på gymnasieelevers erfaranden av lärares fungerande likabehandlingsarbete.

08-608 47 64 086084764

Institutionen för kultur och lärande

PD257