Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

08-608 41 59 086084159

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566