Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag är lärare på kommunikatörsprogrammets 3e termin: Kommunikation i teori och praktik I.

08-608 51 45 086085145

Institutionen för kultur och lärande

PB230