Lovisa Henricsson

Lovisa Henricsson

HR-generalist

HR-generalist

08-608 44 55 086084455

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415