Majsa Allelin

Adjunkt

Frågor som rör segregation, klass och etnicitet/rasfiiering, liksom ekonomisk politik och välfärdsfrågor.

08-608 48 24 086084824

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0