Mari Gerdin

Administrativ chef

Tjänstledig 1 september 2019-29 februari 2020.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik