Maria Josephson

Maria Josephson

Fil dr

Lektor

Forskar i ett projekt om den svenske veterinärmedicinaren Elis Sandberg och hans kalvbrässextrakt THX, som bland annat skulle bota cancer. Projektet är finansierat av Östersjöstift

08-608 52 76 086085276

Institutionen för historia och samtidsstudier

070 786 06 94 0707860694

F822