Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

Min forskning undersöker fredsrörelsen som tanketradition. Utgångspunkten är skönlitterära gestaltningar av idéer om fred, pacifism och antimilitarism.

08-608 53 67 086085367

Institutionen för kultur och lärande

PA204C