Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör. För studentärenden skriv till konstvetenskap@sh.se, pedagogik@sh.se eller ffrs@sh.se (Forum för romska studier).

08-608 43 72 086084372

Institutionen för kultur och lärande

PC214