Maria Sunnerbo

Institutionssekreterare för pedagogik (pedagogik@sh.se) och Forum för romska studier (ffrs@sh.se). För studentärenden vänligen kontakta mig via dessa adresser.

08-608 43 72 086084372

Institutionen för kultur och lärande

PC214