Marie Falkcrona

Marie Falkcrona

Institutionssekreterare

Jag arbetar med utbildningsadministration främst inom våra två personalvetarprogram.

08-608 43 85 086084385

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E