Marie Falkcrona

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare främst för Personalvetarprogrammen samt ämnet Psykologi på institutionen för samhällsvetenskap

08-608 43 85 086084385

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E