Marie Jonsson

Marie Jonsson

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2015. Mitt avhandlingsprojekt handlar om det tidiga 1900-talets svenska vegetarism.

08-608 43 28 086084328

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827