Martin Bergqvist

Martin Bergqvist

Fil dr

Fil. dr. i kriminologi, verksam som proprefekt vid Institutionen för polisiärt arbete

08-608 51 99 086085199

Polisutbildningen

LO543