Martin Englund

Doktorand

Martin Englund undervisar på samtliga lärarprogram med interkulturell profil i ämnena utbildningsvetenskap, vfu och historia.

08-608 51 91 086085191

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795