Matilda Lindgren

Handläggare

Internationell samordnare. Tjänstledig fram till 19/1 2020. Hänvisning till Malin Ahlén: malin.ahlen@sh.se.

08-608 40 46 086084046

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

0046730864758 0046730864758

MA844