Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Matilda Lindgren

Handläggare

Internationell samordnare. Kontaktperson för internationella samarbeten, utbytesavtal, Erasmus+ och Erasmus+ utom-europeisk mobilitet. Sekreterare för Internationaliseringsrådet.

08-608 40 46 086084046

Studentavdelningen

0046730864758 0046730864758

MA844