Matilda Lindgren

Matilda Lindgren

Internationell samordnare

Internationell samordnare. Kontaktperson för internationella samarbeten, utbytesavtal, Erasmus+ och Erasmus+ utom-europeisk mobilitet. Sekreterare för Internationaliseringsrådet.

08-608 40 46 086084046

Studentavdelningen

0046730864758 0046730864758

MA869A