Matilda Lindgren

Handläggare

Internationell samordnare. Hanterar utbytesavtal, lärar- och personalutbyten, finansiering genom Erasmus+ och stöd till strategisk internationalisering.

08-608 40 46 086084046

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

0046730864758 0046730864758

MA844