Mats Nilsson

Docent

Lektor

Nationalekonom med inriktning mot energi- och miljöproblem. Intresserad av ekologisk ekonomi

08-608 41 00 086084100

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333C