Mats Widing

Mats Widing

Adjunkt

Jag arbetar med det mentala och kommunikativa kunskapsområdet inom Polisiär Konflikthantering (PolKon)

08-608 53 16 086085316

Polisutbildningen

072 224 50 65 0722245065

LO564