Maya Seltén

Maya Seltén

Jur dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

08-608 40 72 086084072

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME134