Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

08-608 43 83 086084383

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 372 32 16 0733723216

ME415