Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM, ansvarig för fadderföretagsverksamhet, forskar inom organisationsteori (kooperativ)

08-608 43 83 086084383

Institutionen för samhällsvetenskaper

073 372 32 16 0733723216

ME511