Mikael Svensson

Mikael Svensson

Lektor

Filosofie doktor i Sociologi. Lärare i sociologi vid institutionen för samhällsvetenskaper.

Institutionen för samhällsvetenskaper