Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar främst med talböcker och tillgänglighet, webbkommunikation och i bibliotekets infodisk.

08-608 40 63 086084063

Biblioteket

070 367 13 88 0703671388

UB543