Natallia Pashkevich

Lektor

Natallia Pashkevich är lektor inom företagsekonomi, Södertörns högskola

08-608 53 56 086085356

Institutionen för samhällsvetenskaper

076 054 06 92 0760540692

ME449