Ninna Mörner

Ninna Mörner

Redaktör för den vetenskapliga internationella tidskriften Baltic Worlds samt ansvarig för dess webbplats www.balticworlds.com.

08-608 50 33 086085033

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793