Öjvind Diderichsen

Adjunkt

Jag ansvarar för VFU-kurser inom den ordinarie förskollärarutbildningen och jobbar även med ett projekt om hållbar utveckling inom förskollärarutbildningarna

08-608 48 44 086084844

Institutionen för kultur och lärande

PD210