Öjvind Diderichsen

Öjvind Diderichsen

Programsamordnare

Adjunkt

Jag är programsamordnare för den ordinarie förskollärarutbildningen.

08-608 48 44 086084844

Lärarutbildningen

MA756A