Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Enheten för Lärandestöd. Arbetar huvudsakligen med: - Lån- och informationsservice - Talboksservice - Lärandemiljö - Biblioteksintroduktioner

08-608 53 12 086085312

Biblioteket

UB540