Per Anders Rudling

Per Anders Rudling

Fil dr

Forskningsledare

Jag är historiker med huvudsaklig inriktning på Ukraina, Vitryssland och Polen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

073 386 97 55 0733869755

MA718