Per Henrik Hedberg

Per Henrik Hedberg

Lektor

Undervisar i socialpsykologi, interkulturell psykologi och statistik. Handledning av uppsatser som berör social interaktion (t ex skicklighet, skam, humor) eller diskriminering.

08-608 51 96 086085196

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME244