Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik. Special intressen digitalisering, e-lärande och social media.

08-608 48 22 086084822

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358