Peter Platesjö

Peter Platesjö

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

08-608 49 41 086084941

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD567